Maandag 2e paasdag gesloten, bestellingen worden dinsdag 2 april verstuurd. 

Veiligheid en privacy

 

We houden je gegevens echt privé, zoals het hoort

Om een bestelling goed te kunnen afhandelen hebben we een aantal gegevens nodig. Wanneer je iets bij ons bestelt wil je niet dat iemand jouw gegevens zomaar kan zien. Wij doen er daarom alles aan om je privacy te waarborgen.

Privé

We vragen je om een account aan te maken. Dan vul je je naam, afleveradres, factuuradres, telefoonnummer en inloggegevens in. We bewaren deze gegevens, want dan hoef je niet elke keer opnieuw je gegevens in te voeren. Wel zo prettig. Om je sneller te kunnen helpen bewaren we ook gegevens over je eerdere bestellingen.

 

Veilig

Matson slaat je persoonlijke gegevens veilig op in een beveiligde database. Want we willen niet dat jouw gegevens ergens anders terechtkomen. We geven je gegevens niet door aan derden. Heb je een account aangemaakt, dan kun je zelf de accountgegevens bekijken of wijzigen. wil je je account helemaal verwijderen, neem dan even contact op

 

Links naar andere websites

Je vindt op onze site linkjes naar andere websites. Als je die aanklikt verlaat je onze site. Omdat we geen controle hebben over die andere websites, adviseren we je de privacy policy van de website die je bezoekt op te zoeken, voordat je gegevens verstrekt. Wanneer je onze website verlaat, vallen je acties en gegevens niet meer onder onze privacy policy. Wij kunnen dan geen verantwoordelijkheid op ons nemen.

 

Cookies

Dit zijn (tijdelijke) tekstbestandjes voor je pc. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. En dat is handig. Ook helpen cookies ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij de site beter en klantvriendelijker kunnen maken. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse. Daarna worden de data gewist. Je kunt cookies uitschakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.

Kortom, met cookies kunnen we de website verbeteren. Cookies geven ons geen toegang tot je pc of persoonlijke informatie. Je deelt alleen een stukje dataverkeer met ons. Je bent vrij om cookies te accepteren of te weigeren.

 

Privacy Policy

Matson Naaimachines hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij hebben een aantal gegevens van je nodig bij aankoop van een product of je recht op garantie. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorging
 • Retour, reparatie en garantie
 • Contact met de klantenservice
 •  

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om de meest optimale service te kunnen bieden, dit geldt voor:

 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek
 • Jouw Account
 • Nieuwsbrief en e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Matson Naaimachines de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Sta je alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief dan worden jouw persoonsgegevens door ons opgeslagen gedurende de periode dat je bij ons aangemeld bent.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en website van Matson.nl
 • Het verzorgen van de betalingen, jouw betaalgegevens staan op de beveiligde website van Multisafepay. Wij hebben zo bijvoorbeeld ook geen inzicht in jouw creditcard gegevens. We horen alleen of de betaling goedgekeurd is
 • Het verzenden van jouw bestelling
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het sturen van uitnodigingen voor reviews

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Matson Naaimachines van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

Matson Naaimachines

Meent 23 a

3011JB Rotterdam

Tel: 010-4112224

Of stuur ons een bericht via het contactformulier

© 2023 Matson.nl